Οι θωρακισμένες πόρτες με ολική επένδυση αλουμινίου ξεχωρίζουν για τη μεγάλη αντοχή τους στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Η δυνατότητα βαφής τους σε όλα τα χρώματα του φάσματος και στις απόχρωσης ξύλου τις κάνουν μοναδικές.