Σε μια θωρακισμένη πόρτα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας όπως αυτές της Portothorakisi δεν θα μπορούσε να λείπει η καρδιά της, η οποία είναι η κλειδαριά.