Με γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Πρόκειται για μεταλλικές, μη πυράντοχες πόρτες, με υψηλή ποιότητα κατασκευής και άψογο φινίρισμα. Αποτελούν εξαιρετική λύση για επαγγελματικούς χώρους και βοηθητικούς χώρους ιδιωτών.