Θωρακισμένες πόρτες για την είσοδο της πολυκατοικίας με πλαϊνά σταθερά και φεγγίτη.