Κύλινδρος Ασφαλείας CISA ASSIX

Κατόπιν παραγγελίας και με μια μικρή επιβάρυνση είναι διαθέσιμο σε ομάδες με ίδιο κλειδί (key alike ή master)